Otočki virovi - veslačke rute

Doživite rijeke iz nove perspektive, zaveslajte veslačkim rutama na Virovima, Bosutu ili Spačvi u divljini hrastovih šuma.

Veslačka ruta Bosut
Dužina: 11,1 km

Veslačka ruta Spačva
Dužina: 17,65 km

Veslačka ruta Virovi
Dužina: 6.83 km

 

Fotografija: Danijel Soldo