Biciklizam

Cikloturizam u Republici Hrvatskoj

Atraktivan i raznolik prirodni okoliš, bogata kulturno‐povijesna baština iz raznolikih perioda, povoljna klima, blizina velikih tržišta, sigurnost zemlje te mnoštvo cesta s manjim intenzitetom motornog prometa i puteva pogodnih za kretanje bicikala, komparativne su prednosti za razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj.

Korisne poveznice

TURISTIČKO-BICIKLISTIČKA KARTA (PDF, 7MB)

KORISNE INFORMACIJE - servisi i najam bicikala, kontakt za rute, trgovine, udruge

BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA - biciklističke stanice, odmorišta za cikloturiste, vidikovci

Provjerite našu ponudu

Biciklistička ruta Srijem

Biciklistička ruta Dunav

Biciklistička ruta "Put Vinograda"

Biciklistička ruta Sava

Smještajni objekti Bike&Bed

Korisne informacije

Biciklistička infrastruktura