Vissen

In de provincie Vukovarso-Srijemska kunt u vissen op de volgende soorten: Karper, meerval, snoekbaars, snoek, steur. Autochtone soorten zijn: Brasem en verschillende karpersoorten zoals de eigenlijke karper, de goudkarper en zeelt. Specifiek voor de provincie Vukovarsko-Srijemska zijn de Virovi moerassen. Het gaat hier om stilstaand water dat gevoed wordt uit de rivier Spacva. Ook in de moerassen komen alle vissoorten voor. Het vissen op snoek in de herfst met levend aas of blinkers is het populairst. Vissen is toegestaan uit een bootje of van de oever, maar alleen met een eco motor en een behaald examen.

Tel:032 33 24 79

Tel:+38598270813

mirjanazelenika.vitron@gmail.com

https://www.opg-zelenika.hr/turizam/ribarska-kuća/