Crkva sv. Petra i Pavla - Šarengrad

Bernardina Leakovića 13 32234 Šarengrad
Tel: 032/518 999
Mob:
Fax:

U 11. st. u Šarengradu postoji benediktinski ili templarski samostan i crkva. U popisu župa 1332.-1337. godine spominje se župna crkva sv. Petra.

Početkom 15. st. ban Ivan Moroviki izgradio je samostan sa crkvom Svetog Duha, koji predaje Franjevcima Bosanske vikarije 1420. godine. Franjevci su djelovali u Šarengradu i u vrijeme osmanlijske vladavine. Poslije oslobođenja Slavonije 1688. godine dolaze u Šarengrad Franjevci iz Tuzle i obnavljaju crkvu i samostan. Od 1743.-1757. Godine obnovljen je samostan i barokizirana crkva. U novije vrijeme obavljaju se arheološka i arhitektonska istraživanja u crkvi i oko crkve kako bi se crkva mogla što izvornije obnoviti. Do danas su se očuvali elementi gotike u svetištu,a napose je vrijedan srednjovjekovni spomenik toranj.U Slavoniji jedini očuvani srednjovjekovni samostan je upravo Šarengradski, koji je u novije vrijeme predan časnim sestrama Karmelićankama i preuređen u Karmel sv. Josipa.