Srednjovjekovni sakralni spomenici

Tel:(032) 280-000

Crkva sv. Katarine, Nijemci
Nijemci
Crkva sv. Luke - Lučica - Lipovac

Tel:032/518 999

fra.sarengrad@ofm.hr

Crkva sv. Petra i Pavla - Šarengrad
Šarengrad
Crkva sv. Ilije na Meraji, Vinkovci
Vinkovci
Rokovačke zidine - Rokovci
Svetište Gospe na Vodici - Ilača
Svetište Majke dobre nade - Šumanovci

Tel:032/512 201

Svetište Pomoćnice Kršćana - Sotin
Sotin
Crkva sv. Bartola - Novi Mikanovci
Novi Mikanovci
Crkva Blažene Djevice Marije u Bapskoj

Tel:032/ 590 073

franjevci.ilok@gmail.com

Crkva sv. Ivana Kapistrana, Ilok
Ilok
Ranoromanička crkva sv. Ilije na Meraji, Vinkovci

Tel:032/ 441-381

Mob:098/ 196-6664

filipjakov.vukovar@ofm.hr

www.filipjakov-vu.com

Franjevački samostan i Crkva sv. Filipa i Jakova
Vukovar