Srednjovjekovno arheološko nalazište Virgrad

Srednjovjekovno arheološko nalazište Virgrad – smješteno duboko u spačvanskim šumama, između Otoka i Bošnjaka, uz Virove – desetljećima je bivalo skriveno od očiju javnosti.

Na tom su lokalitetu, naime, arheološka istraživanja obavljana 1970. godine, a u sljedećih 47 godina, do 2017. godine, prekrila ga je gusta samonikla šuma sakrivši nalazište o kojem su spoznaje bile nedostupne javnosti.

No projektom uređenja ta je lokacija, a riječ je o zaštićenom spomeniku kulture, stavljena u funkciju turizma čime je stvorena nova atrakcija za sve ljubitelje prirodne i kulturne baštine.

 

Fotografija preuzeta sa:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgrad.jpg