Žetva i vršidba u prošlosti - Županja

Srpanj

Manifestacija koja oživljava žetvene običaje kroz natjecanje kosaca, žetveni sajam, proglašenje najuspješnijih ratara i stočara, te bogatu gastro ponudu i glazbenu pratnju. Posjetitelji se mogu provesti zaprežnim kolima i sami se uključiti u žetvene poslove.
ORGANIZATOR: TZ Županja.