Seminar o izradi tradicijskih frizura - 18.09.2021.