Nacionalna izložba voćnih rakija i likera

Rujan

Stručno ocjenjivanje ovih autohtonih domaćih proizvoda s ciljem održavanja običaja i kulture spravljanja ovih pića. Održava se u okviru Vinkovačkih jeseni.
ORGANIZATOR: TZ Vukovarsko-srijemske županije