Konji bijelci - Babina Greda

Lipanj

Manifestacija koja naglašava konjogojsku tradiciju ovoga kraja. Manifestaciju čine Sajam konja lipicanske pasmine, biranje najljepše zaprege, natjecanja u sklapanju kola, vezanju repa, uprezanju konja, vožnji na paliji i tekličkom jahanju.
ORGANIZATOR: Konjogojstvena udruga Babina Greda.