Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

 
Kontakt
Županijska,
Vukovar
Tel: 032 441 538
   
Povratak na listu

Lučka kapetanija

Kontakt

Lučka kapetanija
Županijska, Vukovar
Tel 032 441 538

Lučka kapetanija Vukovar,sa sjedištem u Vukovaru,na vodnom putu rijeke Dunav od granice Republike Mađarske rkm 1433. do granice s Republikom Srbijom-rkm 1295,5 i područje unutarnjih voda Vukovarsko-srijemske županije (osim područja grada Županje i područja općina Babina Greda ,Gradište,Bošnjaci,Drenovci,Gunja i Vrbanja) te područja općina Draž,Erdut iz Osječko-baranjske županije.

Lučki kapetan: Ivan Barović