Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Restoran "Vrške"

Parobrodarska 3, 32000 Vukovar
Tel 032 441 788
Fax 032 412 829
Email restoranvrske@gmail.com
www.restoran-vrske.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.