Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Pušnica

Veliki kraj 66, 32270 Županja
Tel 032 830 299
Email tz-zupanja@vk.t-com.hr
www.tz-zupanja.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.