Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Polet

Trg kralja Tomislava 1, 32 100 Vinkovci
Tel 032/308 938
Fax 032/308 938
Email
agencija@polet.hr

www.polet.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.