Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

O Sole Mio Vukovar

Kudeljarska 17 32 000 Vukovar
Mob 098 513 703
Email defelice.osolemio@gmail.com

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.