Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Luka Vukovar

Dunavski prilaz bb, Vukovar
Tel 032 441 731
Fax 032 441 733
Email luka.vukovar@vk.t-com.hr
http://www.luka-vukovar.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.