Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Gradski muzej Vukovar - suvenirnica

Županijska 2
(Dvorac Eltz)
32000 Vukovar
Tel 032 441 270
Email gmv@muzej-vukovar.hr
www.muzej-vukovar.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.