Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Galerija Navis

J.J. Strossmayera 5, Vukovar
Tel 032 442 632
Fax 032 412 921
Email navis@vu.t-com.hr
http://www.navisvukovar.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.