Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Interaktivna karta županije

Dom učenika Vukovar

Kralja Zvonimira 1, 32010 Vukovar
Tel 00385 (0)32/424-808
Email dom.ucenika.vukovar@vk.t-com.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.