JAVNI POZIV za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za regionalna i lokalna događanja Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice sa 48. izvanredne sjednice od 18. veljače 2019. godine, Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije (dalje u tekstu: TZ VSŽ) objavljuje

JAVNI POZIV
za potpore regionalnim i lokalnim
događanjima na području Vukovarsko - srijemske županije u 2019. godini

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja od regionalnog ili lokalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, koja doprinose sljedećim ciljevima u Vukovarsko - srijemskoj županiji:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone u destinaciji,
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
  • jačanju snage brenda VSŽ
  • stvaranju prepoznatljivog imidža VSŽ

 

Dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini (.docx)

Obrazac - Troškovnik 2019. (.docx)

Obrazac - Zahtjev 2019. (.docx)