Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

 
Jeste li znali?

Vukovar ima svog nobelovca - Lavoslava Ružičku.

1. Sastanak projektnog tima projekta "ViCTour"

Na  1. satanku projektnog tima projekta „ViCTour“ sufinanciranog Programom prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014.-2020. održanog 6.rujna 2017. u Vukovaru  izvršen je nadzor nad provedbama izvršenim  u 1.periodu projekta  svih sudionika.

 TZ VSŽ  je  projektni  partner Vukovarsko-srijemske županije i u 1.periodu je izvršila nabavu usluge provedbe postupaka javne nabave, te je dogovoren plan daljnje suradnje, aktivnog i ažurnog sudjelovanja u svim procesima projekta.

1.9.2017. Povratak na listu