Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

 
Jeste li znali?

Od 1878. godine Vukovar je priključen na željeznički promet.

POZIVNICA na predstavljanje projekata Općine Nijemci

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prvo javno predstavljanje projekata HORIS- Horse Ride in Srijem i Centar za potporu poduzetnicima koje će se održati: 26. listopada 2017. godine u 10:30 sati u Pastoralnom Centru Župe Nijemci, Josipa Kozarca bb

Projekt „HORIS- Horse Ride in Srijem“ je odobren u okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, te će se provoditi sljedeće dvije godine u suradnji s projektnim partnerima: Konjogojska udruga Vranac- Donje Novo Selo, Opština Ruma, Srednja poljoprivredna i prehrambena škola „Stevan Petrović- Brile“- Ruma i Konjički klub Srem, Sremska Mitrovica. 
Projekt „Centar za potporu poduzetnicima“ je odobren u okviru programa Razvoj poslovne infrastrukture, provodit će se sljedeće dvije godine u suradnji s Razvojnom agencijom Vura iz Vukovara.

26.10.2017. Povratak na listu