Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

 
Jeste li znali?

1899. godine, osnovana je u Iloku Kraljevska vinogradarska škola, čiju tradiciju Srednja škola Ilok gaji do danas

POZIVNICA na predstavljanje projekata Općine Nijemci

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prvo javno predstavljanje projekata HORIS- Horse Ride in Srijem i Centar za potporu poduzetnicima koje će se održati: 26. listopada 2017. godine u 10:30 sati u Pastoralnom Centru Župe Nijemci, Josipa Kozarca bb

Projekt „HORIS- Horse Ride in Srijem“ je odobren u okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, te će se provoditi sljedeće dvije godine u suradnji s projektnim partnerima: Konjogojska udruga Vranac- Donje Novo Selo, Opština Ruma, Srednja poljoprivredna i prehrambena škola „Stevan Petrović- Brile“- Ruma i Konjički klub Srem, Sremska Mitrovica. 
Projekt „Centar za potporu poduzetnicima“ je odobren u okviru programa Razvoj poslovne infrastrukture, provodit će se sljedeće dvije godine u suradnji s Razvojnom agencijom Vura iz Vukovara.

26.10.2017. Povratak na listu